+385 1 4817 003
+385 1 4877 844
bartolic@bartolic.hr

Područja prakse

Grane i područja prava kojima se bavimo

Građansko pravo

Posjed, stvarna prava vezano za nekretnine i pokretnine, ugovorni, izvan ugovorni odnosi i nasljedno pravo

Pravno savjetovanje i zastupanje vezano za zaštitu posjeda, stjecanje i zaštitu prava vlasništva, zajedničkog vlasništva, suvlasništva i etažnog vlasništva, služnosti, založnog prava i prava građenja.

Pravno savjetovanje i zastupanje iz područja obveznog prava; savjetovanje prilikom pregovora oko sklapanja ugovora, izrada predugovora te izrada svih vrsta ugovora kao primjerice ugovora o kupoprodaji, najmu, zakupu poslovnog prostora, darovanju, ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, zajmu, posudbi, ugovor o djelu, ugovor o građenju, ostavi, o nalogu, ortakluku te druge imenovane i neimenovane ugovore; Pružamo usluge vezano za promjene u obvezno pravnom odnosu, poput cesije, preuzimanja duga, pristupanja dugu, preuzimanje ispunjenja, asignacije, prijenosa ugovora te u slučaju raskida ugovora, prijeboja te u drugim slučajevima prestanka ugovora; Zastupamo klijente u postupcima ništetnosti i pobojnosti ugovora te u postupcima pobijanja dužnikovih pravnih radnji.

Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima naknade štete, stjecanje bez osove i poslovodstva bez naloga te pružamo druge usluge iz područja obveznog prava.

Pravno savjetovanje i zastupanje iz područja nasljednog prava, sastavljanje oporuka, zapisa, punomoći, svih izjava te zastupamo klijente u ostavinskim postupcima pred javnim bilježnicima ili sudovima te pruža druge usluge iz područja nasljednog prava.